nauka administracjiAdministracja załatwia sprawy.
Harold F. Alderfer

syllabus

Zalecane jest czytanie kolejnych rozdziałów podręcznika przed poszczególnymi zajęciami. Na jeden rozdział podręcznika poświęcone są jedne lub dwa zajęcia. Tematyka zajęć jest następująca:

Administracja a nauka administracji
kształtowanie się kierunków badawczych
Organizacja i kierowanie w administracji publicznej
Zagadnienia władzy w realizowaniu zadań administracji publicznej
Organy administrujące i zasady ich działania
Samorząd terytorialny jako realizator zadań administracji publicznej
Kadry administracji publicznej
Formy aktywności administracji
Wybrane systemy administracji publicznej
Podział terytorialny
Zagadnienia reorganizacji i reform w administracji publicznej

Literatura:

J. Szreniawski: Wstęp do nauki administracji, Lublin 2004.
Z. Leoński: Nauka administracji, Warszawa 2004.
J. Łukasiewicz: Zarys nauki administracji, Warszawa 2004.
E. Knosala, L. Zacharko, A. Matan: Nauka administracji, Kraków 1999.