nauka administracjiAdministracja załatwia sprawy.
Harold F. Alderfer

zaliczenie

Zaliczenia odbywają się na dyżurach, ustnie. Osoba odpowiadająca dostaje trzy pytania, na które należy odpowiedzieć zwięźle i na temat, zwracając uwagę na treść i poprawność językową. Należy przychodzić z indeksem i kartą egzaminacyjną, w dwie lub trzy osoby.