nauka administracjiAdministracja załatwia sprawy.
Harold F. Alderfer

dyżury

Zapraszam osoby zainteresowane naukami administracyjnymi, mające pytania i propozycje związane z własnymi badaniami naukowymi czy też z zaliczeniem ćwiczeń.


Wydział Prawa i Administracji UMCS
Plac Skłodowskiej 5, Lublin
pokój 703

Terminy dyżurów zostaną podane na zajęciach oraz wywieszone przy pokoju 703.