nauka administracjiAdministracja załatwia sprawy.
Harold F. Alderfer

dla studiujących naukę administracji

Nauka administracji jest dla osób inteligentnych, mających szerokie horyzonty umysłowe i rozległe zainteresowania. Aby stać się urzędnikiem zdolnym do pracy w zmieniającym się świecie należy zarówno przyswajać wiedzę z nauk administracyjnych, jak i zdobywać praktycze umiejętności dotyczące komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji czy organizowania pracy zespołów ludzkich. Wiedzę i umiejętności zdobywać należy bazując na odpowiednio dobranej literaturze i na doświadczeniu.

Na niniejszej stronie zamieszczone zostały informacje dotyczące wymagań stawianych na zaliczeniu ćwiczeń z przedmiotu "Nauka administracji" prowadzonych przez dr Piotra Szreniawskiego na kierunku Administracja (tryb stacjonarny i wieczorowy) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zapraszam do wytrwałości i zapału w studiuwaniu nauki administracji, gdyż może być to nie tylko wielka przygoda, ale także przygotowanie do służby Polsce.